Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов (аденин, цитозин, урацил, ксантин, гипоксантин и др. (20 показателей), метод ВЭЖХ-МС

B237
9000,00
р.
10 к.д.

Quantity: -